יום שישי, 28 ביוני 2019

הדברים "הקטנים" שכדאי לדעת על הסכם ממון

 
הסכם ממון, כשמו כן הוא - הסכם אשר עוסק בענייני הממון שבין בני הזוג. הכוונה לבני זוג אינה חלה רק על בני זוג נשואים, ומכאן, כי הסכם ממון נכון ורלוונטי גם לזוגות "ידועים בציבור". בני זוג אשר מנהלים מערכת יחסים, למעשה יוצרים שיתוף ושילוב החיים של האחד בשני. מכאן נראה כי שיתוף מתרחש בכלל רבדי החיים, לרבות שיתוף בנכסים שאותם רכשו במהלך חייהם, בנפרד או כזוג. 

זאת ועוד, יש כאלו אשר יגידו כי עריכתו של הסכם ממון מנבאת רעות לזוג אשר התחיל את חייו המשותפים.  מנגד, יש שיגידו כי בשל קיומו של הסכם ממון בין בני זוג, חלוקת הרכוש בכל עת, ברורה לשני צדדים, דבר אשר מונע מחלוקות.

במאמר המובא לפניכם/ן נעסוק בהיבט חשוב בדיני המשפחה, הסכם ממון, נושא אשר מתעורר בעיקר בעת חלוקת רכוש בין בני זוג בהליך גירושין או פרידה. 

מהי תביעת רכוש?

תביעת הרכוש מתייחסת לכלל הרכוש הקיים בידי בני הזוג.  ככלל, מדובר ברכוש המשותף שנצבר לבני הזוג במהלך חייהם המשותפים. לכאורה, נשמע כאילו מדובר רק בנכסים פיזיים, אך יובהר כי רכוש משמעו נכסים, כספים, זכויות קנייניות, קופות גמל ופנסיה, מוניטין וכן כל רכיב כלכלי אשר מחזיק הזוג. תביעת רכוש, לרוב תוגש בעת גירושין או פרידה של בני הזוג, ותידון על פי חוק יחסי ממון, אשר מגדיר את חלוקת הרכוש באופן הבא: "כלל הרכוש המשותף, לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות". מכאן נראה כי  נכסים רוחניים נכללים בחלוקת הרכוש. נבהיר, כי חוק יחסי ממון מחריג סוגי רכוש שאותם לכאורה לא ניתן לחלק, כמו ירושה. חוק הירושה מתייחס לכל הקשור לירושות וצוואות בדין האישי, ולכן הוא חוק אשר גובר על חוק יחסי ממון. מכאן, בחר המחוקק להחריג את עניין הירושה בתביעות הרכוש ובחוק יחסי ממון. 

מהו הסכם ממון?

חוק יחסי ממון, קובע כי במקרה של גירושין, החלוקה בין בני הזוג תהיה שווה וזאת ללא כל התייחסות לבעלות האישית על הנכסים. לכן, במידה ובני הזוג מעוניינים לקבוע הסדר השונה מהחוק, יוכלו השניים לערוך הסכם ממון, שהוא מסמך הנועד לקבוע מראש את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג, במקרה ופתחו בהליך גירושין, או פרידה במידה ומדובר בזוג ידוע בציבור. 

תוקף וחשיבות משפטית:

הסכם ממון חייב להיעשות בכתב ולהיחתם על ידי נוטריון, על מנת לתקפו. דרך נוספת שבעזרתה ניתן לתת תוקף להסכם, היא פנייה לבית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. יובהר כי כאשר מדובר בידועים בציבור – לרוב די בחתימת נוטריון, כדי להעניק תוקף להסכם ממון, למרות שניתן לפנות גם לבית המשפט לענייני משפחה. ברור כי אם בני הזוג ירצו, הם יוכלו להרחיב ולהחתים נוטריון ו/או ערכאה משפטית. כאשר מדובר בבני זוג נשואים – הם יצטרכו לאשרו על ידי ערכאה משפטית, אחרת לא יהיה להסכם תוקף משפטי.

דגשים בנוגע לעריכת הסכם ממון:

בעת עריכת הסכם ממון, חשוב לכלול את כלל הנכסים, לרבות נכסים רוחניים (קרנות גמל, השתלמות ומוניטין), כדי שלא יישארו תחומים אפורים בהסדר שכזה. כל נושא שלא יוגדר בבהירות בהסכם או שתהיה פרשנות נוספת בדבר תוקפו, יידון בעת פירוד הזוג, וזאת בשונה ממטרתו של ההסכם. רוצה לומר, על מנת שהסכם הממון יהיה "מושלם", על בני הזוג, בעת עריכת ההסכם, לקחת בחשבון כל נכס ורכוש הנמצא בידיהם, בין אם מדובר בנכס שקיבלו במתנה, קנו מכספי ירושה או קנו יחד בהשקעה משותפת. נחדד ונאמר כי ככל שהסכם הממון ייכתב בצורה בהירה וקוהרנטית, כך לא תעלנה בעיות ומחלוקות בעת מימוש ההסכם. 

ביטול הסכם ממון על פי חוק החוזים:

הסכם הממון הנחתם בין הצדדים המעוניינים בכך, הינו ככל הסכם: מדובר במסמך משפטי הכפוף להוראות חוק החוזים. רק לשם המחשה, בחוק החוזים ישנם מספר סעיפים המציינים מספר עילות אפשריות, שבגינן ניתן לעתור לבית המשפט בבקשה לבטל חוזה: חוסר תום לב, חוסר גמירות דעת, אי גילוי נאות, טעות, הטעיה, מרמה או עושק.

נבקש להעיר כי לא כל עילה שצוינה לעיל, תהווה כשלעצמה עילה מספקת לביטול הסכם הממון. על הצד המבקש, להוכיח לבית המשפט, כי אותה עילה אכן גרמה להתקשרות שלא כדין – במסגרת הסכם ממון. 

יום שלישי, 23 באפריל 2019

הסדרי ראייה - מתי?

 
משמורת ילדים בישראל, הינה מושג פרי פסיקה, אשר בא להפריד בין המושג אפוטרופסות – מושג המהווה דאגה לצרכיו של הילד, אחריות עליו וגידולו, לבין המושג משמורת, המתייחס לסידור הלינה ומגוריו של הקטין. נושא המשמורת מתעורר רק כאשר הוריו של הילד מעוניינים לגור בבתים נפרדים, לרוב בשל פירוק מערכת נישואיהם, אך לא רק. השיח בנוגע למשמורת הילדים, יתכן שיעלה ויתעורר גם בסיטואציה בה שגבר ואישה הביאו יחד ילד לעולם, מבלי להיות בני זוג ומבלי לגור יחד.

בכל הנוגע לילדים, חשוב להסדיר את עניינם בצורה הטובה ביותר, התואמת את עקרון טובת הילד, שמבטיח התפתחות תקינה ללא משקעים. כמו כן, חשוב לזכור כי כל החלטה המובאת בעניינו של ילד, יכולה להיות הרה גורל, ולכן סיוע של אנשי מקצוע, נחוץ בשלב קבלת החלטות.

במאמר המובא לפניכם/ן, נעסוק בשאלת משמורת ילדים, וכן נציג את האופציות הקיימות כיום, המוכרות כהסדרי ראייה. כל זאת נעשה ונכתב עבורכם/ן, קוראים וקוראות. יוער כי מאמר זה חובר על מנת לחשוף אתכם/ן, הקוראים והקוראות, לנושא כה חשוב בהיבט המשפטי. מכאן, שבכל קבלת החלטה בנושא האמור, יש להיוועץ תחילה עם עורך דין מומחה לדיני המשפחה. 

הערכאות הדנות במשמורת ילדים:

ככלל, הערכה העוסקת בילדים ובכלל בתא המשפחתי, היא בית המשפט לענייני משפחה. עם זאת, יש להכיר כי קיימת סמכות מקבילה בנושא, כאשר מדובר בגירושין של הורים, ואז, בית הדין הרבני, אשר לו נתונה הסמכות הבלעדית בדבר גירושין, יוכל "לרכוש" סמכות לעסוק בנושאים הכרוכים מטבעם להליך הגירושין. בין נושאים אלה, יופיע גם הסדרי הראיה של הילדים. יובהר, כי על מנת שבית הדין הרבני יוכל לרכוש סמכות לעסוק בהליך האמור, אזי על אחד מבני הזוג "לכרוך" את תביעת המשמורת להליך הגירושין. 

משמורת משותפת:

משמורת משותפת הינה משמורת שבה שני ההורים יוגדרו הורים משמורנים, ואז שהות הילד תתחלק שווה בשווה בין הוריו, ואלו יהיו שותפים פעילים בחייו של ילדם. כפועל יוצא, לילד יהיו שני חדרים בבתים שונים, כאשר מחצית מהשבוע הוא ישהה אצל הורה אחד ובמחצית האחרת אצל ההורה השני, וסופי השבוע יתנהלו לסירוגין. ההחלטה בדבר משמורת משותפת, תלויה ביכולתם של ההורים לעמוד בהסדר כזה וכן ביכולתו של הילד וברצונו לחיות בצורה שכזו.

היות והילד נמצא בחלוקת זמן שווה, הן אצל אמו והן אצל אביו, ברור כי גם על מזונותיו תהיה השפעה, ומי מהערכאות שתעסוק בשאלת המשמורת והמזונות, תיתן את הדין והדעת בנוגע לגובה המזונות, לפי המשמורת הקיימת.

הסדרי ראייה:

הסדרי ראייה אלו הסדרים החלים על הורה שאינו משמורן. מקרה זה אינו חל במשמורת משותפת אלא במשמורת בלעדית – כאשר זכות המשמורת ניתנת רק לאחד מבני הזוג, שהוא ההורה המשמורן. הסדרי הראייה מצווים על קיום מפגשים בין ההורה הלא משמורן לילדו, ומורים על זמני המפגש, תכיפותם ואורכם. הפרת קיום הסדר זה, יכולה להביא להטלת קנס כספי או לבקשה לצמצום הסדרי הראייה, בגין אי ביצועם.

לעומת זאת, במשמורת המשותפת, שני ההורים יוגדרו כהורים משמורנים. זאת, להבדיל מהסדרי הראייה, שם רק אחד מההורים יוגדר כהורה המשמורן. יובהר, כי זה שאחד ההורים יוגדר כמשמורן, אין זה אומר שהוא האחראי הבלעדי לילד, וכי בכל קבלת החלטה, אפילו הקטנה שבהן, עליו לערב את ההורה שאינו משמורן. 

אי קיום הסדרי ראייה:

הסדרי ראייה הם בעלי תוקף משפטי מחייב, והם ייכתבו על ידי בית המשפט ויקבלו תוקף, על מנת להבטיח את עקרון טובת הילד הספציפי. אי קיום ההסכמים הללו מהווה הפרה, אשר יכולה להוביל להטלת סנקציות על המפר. אחת הסנקציות המוכרות שבה משתמש בית המשפט לענייני משפחה, היא הטלת קנס כספי. בית המשפט אינו מתייחס לכך כקנס עונשי, אלא כתשלום ופיצוי על הזמן שבו הילד שהה, מעבר לצורך, אצל ההורה המשמורן, אשר כלכל אותו באותה עת, ולכן, על זה שמנע את המפגשים, לשלם עבור אותו הזמן. 

סוף דבר:

חשוב לזכור כי החלטות בדבר הסדרי ראייה, משפיעות, כך או אחרת, על חייהם והתפתחותם של הילדים. לכן, חשוב לקבל החלטות שקולות בנושא, בליווי אנשי מקצוע. מבחינה משפטית, מדובר בהליך סבוך, שבדרך כלל יתלווה להליך גירושין. אי לכל אלו, מומלץ להיוועץ בעורך דין לענייני משפחה. 

יום שלישי, 12 במרץ 2019

מה חשוב לדעת על נישואין אזרחיים?


 

בישראל, בשונה ממדינות מפותחות אחרות בעולם, דיני האישות והיחסים, הינם על פי דין דתי של אותה דת. זאת אומרת שעל מנת להינשא כדין בישראל, יש לעשות זאת כדת. למרות זאת, קיימות דרכים עוקפות את האמור, וזאת על ידי נישואין מחוץ לישראל ורישום בישראל, דבר שמתאפשר ומוכר. מכאן, הרי שבמאמר זה נסקור: את הסמכות הדתית הנוגעת לנישואין וגירושין בישראל, נסביר על זוגות שיבחרו בדרך אחרת ומאיזו סיבה, וכן על אחת האלטרנטיבות לנישואין שלא על פי דת, שהיא בעזרת נישואין אזרחיים.

מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות ואין לראותו כתחליף לייעוץ עם עורך דין לענייני משפחה.

סמכות דתית בדבר נישואין וגירושין בישראל:

כאמור, הדין החל בדבר נישואין וגירושין בישראל, הינו דין דתי, בהתאם לכל דת ודת הקיימת בישראל. בדת היהודית, קיימת סמכותו של בית הדין הרבני. בית הדין האמור מהווה ערכאה משפטית, ולו נתונה הסמכות בדבר נישואין וגירושין של יהודים בישראל. סמכות זו הינה סמכות בלעדית והיא ניתנת על סמך חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953 (להלן: "חוק בתי הדין הרבניים").

מלבד לסמכות זו, הבלעדית, קיימת סמכות נוספת, לנושאים הקשורים מטבעם להליכים העיקריים, לדוגמא: בעת גירושין, באם תתבצע כריכה לנושאי נגזרת, בית הדין הרבני יכול לדון גם בענייני: משמורת ילדים, מזונות, חלוקת רכוש ועוד.

כחלק מהליך הנישואין בישראל, וזאת כדת וכדין, בני הזוג יפנו לרבנות, שהיא גוף מוסדי דתי, שבו תיבחן יהדותם של השניים, בעזרת תעודת נישואין של הוריהם, עדים המכירים את השניים ולפעמים בחקר דורות אחורה, וזאת כאשר היהדות מוטלת בספק (וכן בעדות מסוימות, שבהן נקבע כי הבדיקה תעשה בצורה קפדנית יותר). לאחר אישור כי מדובר בשני יהודים, הרבנות תלווה את טקס הנישואין של השניים בעזרת נציג מטעם הרבנות, המוודא כי החופה מתקיימת כדת משה וישראל. טקס הנישואין יכלול: מתן כתובה, 7 ברכות, שבירת כוס, 2 עדים והחלפת טבעות.  בכל הסגה על נישואין וכן בהליך הגירושין, בית הדין הרבני הוא זה שייתן מענה והחלטות בנושא. יש להכיר כי בית הדין הרבני הוא אומנם ערכאה משפטית המוכרת במערכת המשפט הכללית ופועלת בהתאם לערכים של מערכת המשפטית הישראלית, אך יש לה התאמות להלכה היהודית, כך שבמקרים מסוימים, ניתן יהיה לפגוש במחלוקות בנושא.

חשוב לציין כי בית הדין הרבני רואה בערך הנישואין כערך עליון, ולכן יעשה כל מה שביכולתו, על מנת להבטיח שמירה על נישואין, לרבות ניסיונות לגישור בין בני הזוג ("שלום בית"). רק במקרה שקיימת עילה ברורה המוכרת על ידי הדת לסיום הקשר הזוגי, שהיא עילת הגירושין, יאפשרו בבית הדין הרבני את מתן הגט. 

אלו זוגות יבחרו בדרך אחרת להינשא: 

בהתאם להלכה היהודית, זוגות שיוכלו להינשא על פי הדת הינם זוג של שני יהודים, איש ואישה, וזאת באם לא קיימת עליהם הגבלה דתית להינשא (לדוגמא כהן וגרושה). כל זוג שאינו מנוי בקבוצה האמורה, אינו יכול להינשא בשטח מדינת ישראל. לדוגמא: מעורבי דת, חד מיניים, בעלי הגבלה דתית להינשא וכאלו שמבחינה אידיאולוגית לא מעוניינים להינשא בהתאם למוסד הרבנות, ויוכלו לפנות לאלטרנטיבות, במידה והם מעוניינים למסד את הקשר הזוגי. בין היתר, הדרכים הקיימות המוכרות, הן: הכרה כידועים בציבור ונישואין אזרחיים (עליהם נדון בהרחבה בהמשך).

אחת האלטרנטיבות - נישואין אזרחיים:

אחת האלטרנטיבות לנישואין שלא על פי דת, היא להינשא מחוץ לשטחי מדינת ישראל ולהירשם לאחר מכן בישראל כזוג נשוי, כלומר, נישואין אזרחיים. מדובר בנישואים רישומיים, אשר מקנים לבני הזוג הכרה וזכויות כזוג נשוי. ההליך מתקיים על ידי יציאתם של הזוגות אל מחוץ לארץ, למטרת נישואין. המדינות שמאפשרות נישואין אזרחיים, גם למי שאינו תושב או אזרח בהן, הן: קפריסין, פראג וקנדה (שם גם קיימת הכרה בזוגות חד מיניים). לאחר מכן, הזוג יקבל תעודת נישואין רשמית, יחד עם חותמת "אפוסטיל", איתה יחזרו בני הזוג לארץ להירשם כנשואים, וזאת כעקיפת החוק הדתי הקיים. 

סיכום:

בעת מחשבה על מיסוד הקשר הזוגי וכן בעת צורך או רצון לעשות זאת שלא על פי הדת, מומלץ להיוועץ בעורך דין לענייני משפחה. עורך דין מסוג זה, יציע את הפתרונות הקיימת לזוג, בהתאם לנסיבות של השניים. כמו כן, יסביר את הזכויות והחובות, כחלק מאותה אלטרנטיבה. 

יום שלישי, 26 בינואר 2016

כיצד למצוא עורך דין מתאים?

 
כל אחד מאיתנו עלול למצוא את עצמו בקונפליקט, מריבה ולעתים אף נאשם בעבירה מסויימת. עורך דין הינו איש המקצוע שבסמכותו לייצג אתכם בכל הערכאות ולו הידע המשפטי המתאים על מנת לייעץ, לערוך הסכמים ולחלץ אתכם ממצבים שאינם נעימים. מאחר ובמדינת ישראל קיימת "אינפלציה" של עורכי דין, לעיתים קשה יחסית למצוא את איש המקצוע המתאים ביותר. להלן מספר טיפים שיעזרו לכם למצוא עורכי דין מובילים שכדאי להתקשר עימם.

מומחיות

חלק מעורכי הדין בוחרים להתעסק במגוון הרחב של התחומים כגון משפחה, פלילים, נדל"ן וכו' ואילו אחרים בוחרים לעסוק באחד או שני תחומים בלבד ולהתמחות בהם על הצד הטוב ביותר (עו"ד פינוי בינוי למשל). על פי כל הדעות, מומלץ להתקשר עם עורך דין מומחה בתחומו, שזהו עיסוקו העיקרי והוא בעל ניסיון בדיוק בתחום לו אתם זקוקים. כך למשל עבור עסקת נדל"ן כדאי להתקשר עם עורך דין מומחה לענייני מקרקעין, בנושא גירושין או הסכמי ממון עם עורך דין מומחה בענייני משפחה, בענייני צבא לפנות אל עורכי דין צבאיים  וכו'. נושא ההתמחות חשוב ביותר על מנת שעורך הדין שלכם יהיה בקיא בכל התקדימים והשינויים בחוק ויוכל לייצגכם על הצד הטוב ביותר.

יחס בין אישי

עורך הדין שלכם יהיה מעורה בחייכם הפרטיים וחייב להימצא שם עבורכם ברגעים הקשים ביותר. על מנת שאכן יוכל לייצג אתכם נאמנה עליכם לחוש עימו בנוח ולהרגיש כי הוא שם בשבילכם בכל עת ,ובמילים אחרות- שתהיה לכם כימיה מצוינת עימו. קשה מאוד למצוא עורכי דין שכאלו מבלי לבקר במשרדיהם ולעיתים פשוט אין די זמן לכך. לשם כך חשוב להסתייע באתרי אינטרנט שמהווים אינדקס עורכי דין מקצועי ומפורט, עם תמונותיהם, מומחיותם ולעיתים אף קטעי וידאו מצולמים שלהם בראיונות שונים ביו-טיוב או בטלוויזיה. האינדקס עשוי לכלול אף חוות דעת אודות עורכי הדין מפי לקוחות עבר כך שהבחירה שלכם הופכת למושכלת יותר.

זיכרו - הבחירה בעורך דין זה ולא אחר היא לעיתים בלתי הפיכה ואת הנזקים של בחירה שגויה לא ניתן להחזיר לאחור. מסיבה זו חשוב להשקיע זמן ומחשבה בבחירת עורך הדין שלכם ולהסתייע ככל שניתן באתרי אינדקס שכוללים מידע אודות עורכי דין מובילים בתחומם עם כל פרטי הקשר שלהם.

יום חמישי, 21 בינואר 2016

אינדקס עורכי דין - מה זה בדיוק?

 
לקוחות רבים החלו להבין בימינו את היתרונות שבבחירת אנשי מקצועי דרך אינדקסים מסודרים. השיטה מאפשרת לכל אחד לאתר את מבוקשו בקלות וביעילות מבלי להתברבר שעות באינטרנט. כיום ניתן למצוא אפילו אינדקס עורכי דין מסודר וכך למצוא את עורך הדין הטוב ביותר שאנו יכולים להרשות לעצמנו. מה כוללים האינדקסים הללו? להלן כל המידע.

תחומי התמחות

אינדקס עורכי דין איכותי יכלול מידע רב אודות עורכי הדין הרשומים בו. מבין פרטי המידע החשובים ביותר ניתן למצוא את ההתמחות הראשית של עורך הדין ו\או המשרד בו הוא מועסק\מנהל. כך למשל ניתן לצפות ברשימה של עורכי דין פליליים מובילים שזוהי ההתמחות העיקרית שלהם ולצד זה את ההתמחויות הנוספות, אם ישנן. חשוב למצוא עורך דין שמתמחה בתחום המשפט שקשור לתיק שלכם על מנת לזכות במקצועיות ברמה הגבוהה ביותר.

דירוג

דירוג אנשי מקצוע הפך את "חוכמת ההמונים" למשהו מוחשי יותר. במה זה מתבטא? ובכן, אינדקסים מובילים יכללו את האפשרות לדרג את השירות שמקבלים מעורכי הדין השונים כך שמתעניינים פוטנציאליים יוכלו להתקשר עם המדורגים גבוה ביותר. הדירוג מאפשר גם לבעלי האתר לפנות אל עורכי דין שזוכים לציונים נמוכים על מנת לברר את הסיבה לכך, ובמידה ומתגלה כי מדובר בשירות לקוי או רמה מקצועית נמוכה, ההתקשרות תופסק. למעשה, הדירוג מאפשר לאינדקס לכלול אך ורק עורכי דין איכותיים ולהימנע מפרסום של עורכי דין בינוניים ומטה.

קטעי וידאו ומידע מועיל

האינדקסים השונים החלו לא רק להציג עורכי דין מובילים לפי קטגוריות אלא גם לספק מידע בבלוגים מקצועיים שנכתבים ע"י עורכי הדין במאגר. באופן זה ניתן לקבל מידע שחסר לכם שנכתב ע"י מומחים ולהתרשם מצורת הכתיבה ובקיאותו של עורך הדין המועמד שלכם. ישנם אינדקסים שהלכו שלב אחד קדימה ומציעים בנוסף גם קטעי וידאו של עורך הדין על מנת לקבל רושם טוב יותר לגביו  ולתת לנו עוד זווית מבט שתגרום לנו להתקשר עימו או לעבור למועמד הפוטנציאלי הבא.

לסיכום, כדאי וחשוב להשתמש באינדקס של עורכי דין אך כדאי לבחור באינדקס שמשלב את כל הנאמר לעיל על מנת להתקשר עם הטוב ביותר עבורכם באופן מושכל.

יום ראשון, 17 בינואר 2016

מציאת עורך דין באינטרנט - כך תעשו זאת נכון

 
עורכי דין מהווים את הישות המשפטית שמייעצת, מנסחת הסכמים, מעידה על זהויות האנשים ומייצגת את הלקוחות אל מול רשויות החוק, בתי המשפט והמשטרה. כמובן שהבחירה בעורך דין מסויים חייבת להתבצע באופן מושכל, שכן ברוב המקרים פשוט אין הזדמנות שנייה ואנו מעוניינים להתקשר מראש עם עורכי דין מובילים בתחומם. רגע לפני שתיגשו לאינטרנט בשביל למצוא עורך דין שמתאים לכם, להלן מספר טיפים שיעזרו לכם לעשות זאת נכון בעולם הווירטואלי.

מיקוד החיפוש באמצעות אינדקס

בחיפושיכם באינטרנט אחר עורך דין מתאים תגיעו קרוב לוודאי לעשרות ואף מאות של אתרי בית של אנשי מקצוע. אחד הקשיים במציאת עורך דין בדרך שכזאת הוא הפיזור הגדול שמוצאים ברחבי האינטרנט ללא יכולת התמקדות. על מנת להימנע מכך מומלץ למצוא אינדקס עורכי דין שמחלק את עורכי הדין הרשומים בו לפי קטגוריות שעוזרות לבצע בחירה נכונה. מבין הקטגוריות שמעניינות אותנו בתור לקוחות ניתן למצוא תחום התמחות (עורכי דין נזקי גוף, מומחים בדיני משפחה, נדל"ן וכו'), מיקום המשרד, דירוג ע"י לקוחות ועוד. מדוע כל כך חשוב לבחור מראש בעורך דין המתמחה בתחום הקשור אליכם? מאחר וישנם שינויים רבים בחוקים לאורך השנים ומספר גדול ביותר של תקדימים. עורך דין מומחה יהיה תמיד עם אצבע על הדופק ומעורה בתחום הספציפי שלכם. 

התחייבות לאיכות בתוספת קטעי וידאו רלוונטיים

בוודאי תשמחו לגלות כי ישנם אף אינדקסים שמתחייבים אך ורק לרישום עורכי הדין מהשורה הראשונה בישראל כגון עורכי דין פלילים מובילים, המובילים בפינוי בינוי וכו'. סקרו היטב את דף הבית של עורך הדין ובדקו האם יש בו מידע מפורט, חלק של מאמרים מקצועיים וסיפורי הצלחה ובאופן זה תוכלו לראות איזה עורך דין "מדבר" אליכם בצורה הטובה ביותר ונחשב לאיכותי ביותר. ואם מצאתם אינדקס ממש טוב ומקצועי, הרי שהוא יכלול גם קישורים לקטעי וידאו של עורך הדין (תעודת זהות מצולמת, הרצאות מקצועיות, הופעות בתוכניות טלוויזיה וכו') כך שתוכלו להתרשם ממנו מעבר למילה הכתובה ותחושו את הכימיה הפוטנציאלית עימו.

בסיכומו של דבר, באמצעות אינדקס עורכי דין מסודר תוכלו למקד את חיפושכם ולבחור בעורך הדין המתאים לכם ביותר. בהצלחה!

יום רביעי, 13 בינואר 2016

איך לא לצאת יותר מדי נפסד בהליך גירושים כשילדים מעורבים ואיך עורך דין יכול לדאוג לכך?


תהליך גירושים הוא הליך קשה מאוד לכל המעורבים בעניין, לשני בני הזוג ולילדים לא חשוב מה גילם. כאשר פותחים בהליכי גירושים, אמנם מרוויחים סוג של חופש מחודש, אך הוא תמיד יטמון בחובו הפסד גדול לכולם. כך שאם אתם מעוניינים להרוויח דעו כי זה לא יקרה, השאלה בכמה תצליחו לצמצמם את ההפסד. עורך דין מקצועי יכול לסייע לכם להפסיד כמה שפחות מבחינה כלכלית, משמורת על הילדים וכו', ועורך דין העוסק בהליכי גישור יכול לעזור לכם גם לוותר על המלחמות ולהגיע להסכם קצת יותר מכובד. בכל מקרה חשוב שתדעו מה מגיע לכם ומה אתם מחוייבים לעשות בתהליך גירושים.

משמורות והסדרי ראייה

בתא משפחתי תקין לילדים יש אבא ואמא המתגוררים איתם באותו בית, לשני ההורים יש אחריות עליהם ועול גידולם מתחלק בצורה כזו או אחרת בין שניהם, על פי הבנות והסכמות שהגיעו אליהם מכורך המציאות או על סמך שיחות זוגיות שהובילו לכך. עם הגירושים התבנית המשפחתית משתנה, לרוב האם מקבלת את המשמורת על הילדים הקטינים שגילם מתחת לגיל 18, אך האפוטרופוסות שייכת לשני ההורים. מקובל להנהיג הסדרי ראייה בהם האב מגיע לקחת את הילדים. הסדרי הראייה משתנים בין המשפחות והם יכולים להיות תלויים בנסיבות שונות.

תשלומי מזונות

מזונות עבור הילדים ניתנים להורה בעל המשמורת על ידי ההורה המחזיק בהסדרי ראייה בלבד. מזונות המינימום עבור ילד אחד הם 1,250 ₪ בחודש, וסכומם הסופי תלוי הן בהוצאות הדרושות של ההורה המשמורן והן מהיכולות הכלכליות של ההורה המשלם, תוך שמירה על זכותו לחיות בכבוד בסיסי גם לאחר תשלום המזונות. תשלום המזונות מחוייב על פי חוק עד הגיעו של הילד לגיל 18 או עד גיוסו לצבא, ומכאן ואילך יפחת הסכום ויעמוד על שליש מהסכום המקורי עד הגיע הילד לגיל 21. מומלץ להיעזר בהליך גישור באמצעות עורך דין כדי להבטיח את הרווח המקסימלי של שני הצדדים, וללא מאבקים מכוערים.

תשלומי מדור והוצאות מיוחדות

ההורה המשמורן זכאי גם לסיוע בתשלומי מדור שישולמו על ידי ההורה בעל הסדרי הראייה. תשלום המדור מחושב על פי גובה שכר הדירה או המשכנתא החודשית של ההורה המשמורן. עבור ילד אחד ישולמו 33% מגובה השכירות או המשכנתא, עבור שני ילדים 40% ועבור שלושה וארבעה ילדים 50%. בנוסף, זכאי ההורה המשמורן לחלוקה שווה בהוצאות השוטפות של הגנים, בתי הספר, החוגים, הקייטנות והצהרונים, וכן הוצאות חריגות, כגון: ביגוד או הוצאות רפואיות. כדי להבטיח חלוקה הגיונית באחריות על גידול הילדים אנו ממליצים להיעזר בשירותיו של עורך דין. באמצעות אתר LawTube תוכלו למצוא עו"ד מקצועי לדיני משפחה.